De sociale en milieubewuste verantwoordelijkheid van CrowdLED


Onze duurzame reis begint bij de toeleveringsketen:


Verantwoorde inkoop vormt de basis van de inspanningen van CrowdLED op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We erkennen dat ons streven naar een duurzame toekomst verder reikt dan alleen onze schitterende LED-polsbandjes. Het begint op het punt waar onze producten en diensten worden ingekocht. We zijn vastbesloten om de mensenrechten te respecteren, de milieu-impact van onze toeleveringsketen te minimaliseren, de veiligheid en integriteit van onze producten te waarborgen, diversiteit bij onze leveranciers te bevorderen en samen te werken met andere belanghebbenden om onze doelstellingen te bereiken.

Inkoopprioriteiten - Het hart van onze activiteiten:


Het CrowdLED nalevingsprogramma speelt een cruciale rol bij het toezicht op arbeidsnormen in onze uitgebreide toeleveringsketen. Dit initiatief stelt de eisen vast voor onze leveranciers, die verplicht zijn om hun toeleveringsketens te controleren op naleving van de geldende arbeidswetten en de gedragscode voor duurzaamheid van CrowdLED. Het legt ook de toegestane productielocaties vast, maakt de beoordeling van rapporten over sociale nalevingsaudits mogelijk en bevordert verbetering van arbeidsomstandigheden door correctieve actieplannen. Bovendien legt het de basis voor trainingen op het gebied van arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen, wat bijdraagt aan de gezamenlijke groei van onze partners en leveranciers.

 

Stuur ons een e-mail en kom meer te weten

Milieubewustzijn


Milieubescherming en koolstofvoetafdruk:


Bij CrowdLED geloven we in het benutten van technologie om geweldige ervaringen te bieden, met minimale milieueffecten. Ons streven naar dit doel reikt ook tot onze logistiek. Leveringen voor elk evenement, ongeacht de omvang, worden uitgevoerd met elektrische voertuigen. Deze strategie vermindert onze koolstofvoetafdruk en sluit aan bij onze visie om groene logistiek te bevorderen.

Duurzame productie:


Onze herbruikbare LED-polsbandjes tonen ons streven naar milieuvriendelijke evenementen. Bovendien hebben we ons ambitieuze doel gesteld om tegen 2025 uitsluitend gebruik te maken van hergebruikte polsbandjes voor al onze evenementen, waarbij nieuwe productie volledig wordt geëlimineerd.

Elk LED-polsbandje dat we gebruiken, getuigt van onze filosofie van 'hergebruik en recycling'. Na elk evenement worden alle polsbandjes zorgvuldig verzameld en opgeknapt, klaar om een nieuw evenement tot leven te brengen. Deze strategie vermindert afval en geeft ons de mogelijkheid om voor de meeste evenementen een indrukwekkend retourpercentage van meer dan 95% te behalen, waarmee we ons doel bereiken.

Ontdek ons duurzaamheidsprogramma

Maatschappelijke verantwoordelijkheid


Mensen- en arbeidsrechten:


Onze inzet voor mensenrechten strekt zich uit tot ver buiten onze eigen medewerkers. We stellen dezelfde strenge normen aan onze leveranciers, waarbij we zorgen voor fabrieksaudits, eerlijke lonen, passende werktijden en veilige werkomstandigheden in onze gehele toeleveringsketen.

Elk licht van onze LED-polsbandjes staat voor een arbeidskracht die met respect en waardigheid wordt behandeld.

Arbeidsgezondheid en -veiligheid:


De veiligheid van onze medewerkers en partners staat centraal bij CrowdLED. We hanteren de hoogste normen op het gebied van arbeidsgezondheid en -veiligheid, waardoor een omgeving wordt gecreëerd waarin onze medewerkers optimaal kunnen presteren. Dezelfde toewijding aan veiligheid passen we toe bij het opzetten van onze LED-accessoires op evenementen, waarbij we zorgen voor een onvergetelijke en veilige ervaring voor deelnemers.

 

Gedwongen arbeid, kinderarbeid en leefbare lonen:


CrowdLED is stellig tegen gedwongen arbeid, moderne slavernij en kinderarbeid in welke vorm dan ook, en onze grondige audits van de toeleveringsketen weerspiegelen deze standpunten. We zorgen ervoor dat alle werknemers in onze toeleveringsketen eerlijke lonen ontvangen en werken onder omstandigheden die hun rechten en waardigheid respecteren.

 

Diversiteit, gelijkheid en inclusie:


We geloven in het bevorderen van een cultuur van diversiteit, gelijkheid en inclusie op alle niveaus van onze organisatie. CrowdLED is toegewijd aan het bevorderen van een diverse personeelsbestand en het creëren van een inclusieve omgeving waarin alle medewerkers zich gewaardeerd voelen en kunnen gedijen.

In alle aspecten van ons werk bij CrowdLED streven we ernaar betoverende ervaringen voor het publiek te creëren, terwijl we ons blijven inzetten voor milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Net zoals onze LED-accessoires deelnemers op een evenement verbinden, streven we ernaar om onze bedrijfspraktijken te verbinden met het bredere doel van sociale rechtvaardigheid en respect voor mensenrechten.

Vraag meer informatie aan